Skævinge Kulturhus

Rammer for Hverdags-Mad-Klubben!

Madklubbens formål
At give mulighed for at man på hverdage kan spare tid på madlavningen i hvert enkelt hjem og veksle denne sparede tid til lidt socialt samvær over et fælles hyggeligt aftensmåltid som man på skift laver til hinanden. Det er altså et forpligtende fællesskab idet man efter tur og selvstændigt skal lave mad til de andre i madklubben.

Menuen
Hverdagsmad bestående af minimum en hovedret med vand og mælk til efterfulgt af kaffe og the. Det står familien der har madtjansen frit for at supplere med lidt ekstra godt hvis tiden tillader det og det kan holdes inden for budgettet. Der tages ikke særlige hensyn til smag og andet idet at det er den familie der har madtjansen som suverænt bestemmer menuen. Menuen bliver ikke nødvendigvis annonceret før tilmelding.

Indkøb, madlavningen og oprydning
Står madklubbens deltagere selv for idet en familie på skift og efter tur har ansvaret. Med til madtjansen hører altså både indkøb og madlavning såvel som den efterfølgende afrydning, opvask og oprydning. Opvaskemaskinen sættes bare i gang inden man går så man behøver ikke at vente på at den vasker færdig, til gengæld skal forvente at opvaskemaskinen skal tømmes når man kommer.

Tid og sted
På hverdags aftner spiser vi kl. 18 i stuehuset på Føllegården, men man er velkomne før. Da det ikke kun handler om at spise forventes man som udgangspunkt at blive i mindst en time og gerne længere. Hvis et enkelt familiemedlem først kan komme senere må familien selv gemme mad til vedkomne.
Det er ikke er meningen at der skal bruges mere end 2-3 timer på indkøb og madlavningen da det ikke gælder om at overgå hinanden i kokkekunst, men derimod om hyggeligt samvær.

Budget / Økonomi
Hver familie betaler 25kr per deltager per gang ved tilmelding. Børn under 3år spiser uden betaling. Betaling og tilmelding sker direkte til den familie der har madtjansen. Familien der har madtjansen har dermed et budget på 25kr per deltager til køb af madvare og div. fornødenheder til den pågældende madaften. Evt. overskydende penge går tilbage til fælleskassen som opsparing til køb af div. køkkenredskaber, basis varer mm. Det er altså familien med madtjansens eget ansvar at holde sig inden for budgettet idet der ikke gives ekstra penge hvis man bryder budgettet.
Man kan ikke få refunderet pengene hvis man ikke kommer til en madaften man har tilmeldt sig, men man kan godt sælge pladsen til en anden.

Opbevaring af madvarer
Let fordærvelige madvarer og tiloversbleven mad tilfalder den familie der har lavet maden. Alle basis varer som krydderier, olie, ris og alt andet der kan holde sig til næste gang opbevares i madklubbens køkkenskabe på Føllegården så næste madlavningsfamilie kan få gavn af det. Den familie der laver maden skal sikre sig at alt hvad der ligger i køkkenskabene med basis varer kan holde sig til næste madaften.

Medlemmer
Mindst et medlem af hver familie der deltager i en madaften skal være medlem i Føllegården Alive da Hverdags-Mad-Klubben er en underafdeling af denne og dette medlem kan så invitere resten af sin familie med som gæster.

Nye deltagere
Første gang en familie deltager i en madaften kan de deltage som gæster og behøver dermed ikke at være medlem af Føllegården alive.

Dresscode
Ingen grund til at klæde om til middagen her, så bare kom som du er medmindre tøjet er så snavset at det går ud over møblementet eller at det lugter kraftigt af olie, møg eller lignende.

Alkohol politik
Da det er en hverdags madklub indtager vi som udgangspunkt ikke alkohol med undtagelse af til særlige arrangementer.

Ryge politik
Ingen rygning indendørs.