Skævinge Kulturhus

Handelsbetingelser

Føllegård alive(herefter Arrangør) gør opmærksom på at det påligger billetkøber, inden køb, at:

Kontrollere, at billet(ter)/stadeafgift/kontingent(herefter billet(ter))  gælder det korrekte arrangement, dato og tidspunkt. Kontrollere, at Arrangør er køber bekendt.

Kvittering for det købte som kan printes er lig med billet, bevis for stadeplads eller kontingent.

Fortrydelsesret

Købt(e) billet(ter) refunderes ikke.
Billet(ter) refunderes kun i tilfælde af aflysning.

Erstatning af bortkommet billet(ter)

Billet(ter) erstattes ikke ved bortkomst, men er de blevet væk kan du kontakte Arrangør og få dem fremsendt igen – gebyr kan forekomme.

Ved aflysning af arrangement

Hvis et arrangement aflyses vil Arrangør godtgøre billet(ten)s pris – gebyr kan forekomme, samt nogle gebyrer refunderes ikke. Billetten refunderes kun af arrangøren.
Billetkøberen kan kun gøre krav gældende mod et eventuelt bo vedrørende en arrangørs betalingsstandsning eller konkurs.

Reklamationer

Enhver form for reklamation, der vedrører selve arrangementet, samt købet af billet(ter) skal rettes direkte til Føllegård alive – Kontakt telefon 4282 2218 eller kontakt e-mail info@foellegaard.dk

Forbehold for fejl og mangler

Arrangør tager forbehold for fejl og mangler i priser og beskrivelser m.m.

Sælgers (Arrangørs) ansvar

Det er alene Sælgerens (arrangørens) ansvar at et “salg”(produkt, ydelse, arrangement) gennemføres/finder sted/afvikles. I tilfælde af at en gennemførelse ikke finder sted (aflysning), hæfter Sælgeren (arrangøren) for at tilbagebetale det fulde indbetalte beløb til billetkøberen(minus evt. gebyrer). I tilfælde af at Sælgeren(arrangøren) går i betalingsstandsning/konkurs, er billetkøberen henvist til at søge sig dækket hos boet for betalingsstandsningen/konkursen.

Ovenstående betingelser vil løbende blive opdateret i henhold til generelle krav herom samt lovgivning.